Social Science Fair
Category : HSS/VHSS
  208 - Atlas Making
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2453 SSAH204  SUDHEESH S 12  IJMHSS Kottiyoor 10 
2580 SSAH207  SANISHA K M 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2596 SSAH205  ARJUN NAIR 11  GHSS Chavassery
2682 SSAH206  ANEESA P J 11  St.Sebastians Hss Velimanam
2837 SSAH203  DEEKSHA V 12  CHMHSS Kavumpady
  209 - Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2598 SHSSW105  IKKLIMATH SEKIYA 11  GHSS Chavassery 10 
2652 SHSSW101  ARJUN LAKSHMANAN 12  Santhome HSS Kolakkad
2681 SHSSW107  VISHNU K V 12  St.Sebastians Hss Velimanam
2581 SHSSW108  MANU JOSEPH 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2455 SHSSW103  JIBIN V V 11  IJMHSS Kottiyoor
2745 SHSSW106  SACHIN THOMAS 11  St.Marys HSS Edoor
2605 SHSSW104  AJAY KRISHNAN 12  GHSS Manathana
  210 - Still Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2667 SHSSS102  E T SARATH 12  GHSSPala 10 
2599 SHSSS105  AKSHAY SATHEESH 11  GHSS Chavassery
2583 SHSSS108  SELMA ANGELOSE 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2689 SHSSS107  ANGEL BIJU 11  St.Sebastians Hss Velimanam
2653 SHSSS101  SAMUDRASHANTI 12  Santhome HSS Kolakkad
2659 SHSSS104  NEERAJ C V 12  Iritty Higher Secondary School
2747 SHSSS106  MUHAMMED SINAN K 11  St.Marys HSS Edoor
  211 - Local History Writing
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2457 SSLH104  KAVYA B S 11  IJMHSS Kottiyoor 10 
2601 SSLH106  ABIYA THOMAS SABU 11  GHSS Chavassery
2669 SSLH102  JYOBISH K 11  GHSSPala
2655 SSLH101  JOHN JOSEPH 11  Santhome HSS Kolakkad
2749 SSLH107  SONIA MATHEW 11  St.Marys HSS Edoor
2585 SSLH109  JOSE O J 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2555 SSLH103  DEVIKA P P 12  CHMHSS Kavumpady
2661 SSLH105  JISHINA M P 12  Iritty Higher Secondary School
2691 SSLH108  LIKHITHA ROSLIN 11  St.Sebastians Hss Velimanam
  212 - Elocution
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2586 SHSSE107  NEERAJA PUTHIYAVEETTIL 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu 10 
2537 SHSSE106  MIDHILA MATHEW 11  St.Thomas HSS Kiliyanthara
2458 SHSSE103  NIRANJANA M 11  IJMHSS Kottiyoor
2656 SHSSE101  ANJALA ISSAC 11  Santhome HSS Kolakkad
2602 SHSSE104  NIVEDITHA M 11  GHSS Chavassery
2825 SHSSE105  DENSON ALPHONSE 11  St.Marys HSS Edoor
2703 SHSSE102  SISIRA N 12  CHMHSS Kavumpady
  213 - Social Science Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1373 SSHSS102  NEERAJA V G 11  GHSSPala 10 
2459 SSHSS104  SHYBIN CHACKO 12  IJMHSS Kottiyoor