Mathematics Fair
Category : HS
  152 - Number Chart
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2246 MHSN211  ASWATHI V 10  GHSS Chavassery 10 
2230 MHSN218  ANJUMOL JOBY 10  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2192 MHSN205  NANDANA SASI 8  St.Josephs HS Adakkathode
1921 MHSN202  ANURAG K R 10  Santhome HSS Kolakkad
1978 MHSN201  ARYA T B 10  St.Josephs HSS Peravoor
2056 MHSN219  IRENE JAMES 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam
2223 MHSN209  SAYANA.K 8  Iritty Higher Secondary School
2092 MHSN213  KAVYA MADIYATH 10  GHSS Aralam
2019 MHSN212  NANDANA N 9  St.Marys HSS Edoor
2166 MHSN217  MARIYA THOMAS 10  St.Thomas HSS Kiliyanthara
2427 MHSN203  ASHIKA K BABU 10  GHSSPala
1870 MHSN207  ALAN .M.V 10  IJMHSS Kottiyoor
2325 MHSN215  VANDANA RAVI 8  St.Sebastians Hss Velimanam
2371 MHSN220  UDYAMA.V.O 8  Govt. High School Perinkari
1915 MHSN216  SEENA CATHARINE 8  St.Josephs HSS Kunnoth
1848 MHSN214  ARUN AP 10  St.Thomas HS Karikkottakkary
2146 MHSN208  RAFNA SHERIN 10  GHSS Manathana
1895 MHSN210  ALEENA ROSE THOMAS 10  St.John Baptist E.M.HSS
Kadathumkadavu
2442 MHSN204  VARUN KUMAR 10  CHMHSS Kavumpady
1852 MHSN206  TREESA MARIYA 8  St.Thomas H.S.S Kelakam
  153 - Geometrical Chart
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1896 MHSG210  VAISHAK C PRASAD 8  St.John Baptist E.M.HSS
Kadathumkadavu
10 
1979 MHSG201  ANJANA ANAND 10  St.Josephs HSS Peravoor
2326 MHSG215  DARIS BENNY 8  St.Sebastians Hss Velimanam
1933 MHSG216  AAN MARIA 10  St.Josephs HSS Kunnoth
2057 MHSG219  NEHA JOHN 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam
1954 MHSG202  GODWIN GINIL 8  Santhome HSS Kolakkad
2093 MHSG213  ARSHINA SHERIN N 10  GHSS Aralam
2147 MHSG208  ANN MARIYA SEBASTIAN 10  GHSS Manathana
2020 MHSG212  SWANEEA K 9  St.Marys HSS Edoor
2224 MHSG209  VISHNU P 9  Iritty Higher Secondary School
2247 MHSG211  JITHASREE S MARAR 9  GHSS Chavassery
2193 MHSG205  SREYA SIVASOORYA 9  St.Josephs HS Adakkathode
2391 MHSG218  ANGEL ROSE WILSON 9  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1853 MHSG206  ANUGRAHA JOSHY 8  St.Thomas H.S.S Kelakam
1943 MHSG207  ABHISHEK T.S 10  IJMHSS Kottiyoor
2167 MHSG217  SNEHA A 10  St.Thomas HSS Kiliyanthara
4244 MHSG204  MUHAMMED SALIH.M 10  CHMHSS Kavumpady
1849 MHSG214  ALEN ABRAHAM 10  St.Thomas HS Karikkottakkary
2428 MHSG203  VISHNU PRASAD 10  GHSSPala
  154 - Other Chart
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2248 MHSO210  AISWARYA P K 10  GHSS Chavassery 10 
1955 MHSO202  SELTTA ABRAHAM 10  Santhome HSS Kolakkad
2058 MHSO217  ALIN MARIYA GEORGE 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam
2392 MHSO216  ATHIRA V 10  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2021 MHSO211  ALEENA AUGUSTINE 10  St.Marys HSS Edoor
1944 MHSO206  EBIN BIJU 10  IJMHSS Kottiyoor
1980 MHSO201  ALEENA 9  St.Josephs HSS Peravoor
1934 MHSO214  ALKA RAJEEV P M 10  St.Josephs HSS Kunnoth
2429 MHSO203  ASWATHI K 10  GHSSPala
2194 MHSO205  ATHULYA SATHYADAS 9  St.Josephs HS Adakkathode
2148 MHSO207  DEVIKA PRAMOD C K 10  GHSS Manathana
4245 MHSO204  AMITHA V L 9  CHMHSS Kavumpady
2168 MHSO215  ADHITHYA PV 10  St.Thomas HSS Kiliyanthara
2094 MHSO212  ALANYA K V 10  GHSS Aralam
1897 MHSO209  JEMIL J D 8  St.John Baptist E.M.HSS
Kadathumkadavu
  155 - Still Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2059 MHSS214  AKHIL VINCENT 8  Little Flower E.M. H.S. Kelakam 10 
2328 MHSS211  JOSWIN V SAVIOUR 9  St.Sebastians Hss Velimanam
1956 MHSS202  AGNA JOJI 10  Santhome HSS Kolakkad
2022 MHSS209  ANJITH K 9  St.Marys HSS Edoor
2249 MHSS208  ABHINAV K 10  GHSS Chavassery
1945 MHSS205  APARNA NAIR 10  IJMHSS Kottiyoor
1981 MHSS201  ASWIN VYSAKH. P 10  St.Josephs HSS Peravoor
2195 MHSS204  ANJANA K ROY 10  St.Josephs HS Adakkathode
2430 MHSS203  YOUNUS T 9  GHSSPala
2149 MHSS206  SABEEB N K 10  GHSS Manathana
1935 MHSS212  ALEENA SIBY 10  St.Josephs HSS Kunnoth
2393 MHSS213  ATHUL SURESH 10  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1898 MHSS207  MUHAMMED FIDHAS 10  St.John Baptist E.M.HSS
Kadathumkadavu
  156 - Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1957 MHSW102  AIPHIL MARIYA SUNNY 10  Santhome HSS Kolakkad 10 
2023 MHSW110  SANJAL P 10  St.Marys HSS Edoor
1936 MHSW113  ARUN BABU 10  St.Josephs HSS Kunnoth
2431 MHSW103  ABHINAND M 9  GHSSPala
1982 MHSW101  VAISHAKH NAMBIAR 10  St.Josephs HSS Peravoor
1946 MHSW105  ALEN SAJ 10  IJMHSS Kottiyoor
2226 MHSW107  VINAYKRISHNA 8  Iritty Higher Secondary School
2150 MHSW106  ALAN SEBASTIAN 10  GHSS Manathana
2394 MHSW114  JITH PHILIPOSE XAVIER 9  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2250 MHSW109  ANASWARA K 10  GHSS Chavassery
2329 MHSW112  ALEENA MARIYA JO 10  St.Sebastians Hss Velimanam
2196 MHSW104  ASHNA ANNA VARGHESE 8  St.Josephs HS Adakkathode
2096 MHSW111  AKSHARA N 10  GHSS Aralam
2060 MHSW115  HELVIN SIBI GEORGE 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam
  157 - Pure Construction
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2251 MHSP206  AFREEDA KV 10  GHSS Chavassery 10 
1958 MHSP202  JESTY JOSE 9  Santhome HSS Kolakkad
1983 MHSP201  EFNA SHERIN K. M 10  St.Josephs HSS Peravoor
2395 MHSP211  ALEENA JAMES 10  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2024 MHSP207  ABHINAV M 10  St.Marys HSS Edoor
1937 MHSP209  NASEEF ANWAR A 10  St.Josephs HSS Kunnoth
2061 MHSP212  ASWIN NANDU P 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam
2169 MHSP210  SAFREENA P 10  St.Thomas HSS Kiliyanthara
2445 MHSP204  GOVARDH R GOPAL 10  CHMHSS Kavumpady
2151 MHSP205  AKASH SURENDRAN 10  GHSS Manathana
2432 MHSP203  KALIDASAN 9  GHSSPala
2330 MHSP208  AYUSH GEORGE 9  St.Sebastians Hss Velimanam
  158 - Applied Construction
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2252 MHSA205  KRISHNANDU E 10  GHSS Chavassery 10 
1984 MHSA201  K. RAKENDHU 10  St.Josephs HSS Peravoor
2331 MHSA207  HARITHA HARI 10  St.Sebastians Hss Velimanam
2062 MHSA211  ANEETA VINOY 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam
2396 MHSA210  JUSTIN BABY 10  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1938 MHSA208  CHRISTEENA BOBBY 10  St.Josephs HSS Kunnoth
2025 MHSA206  AJANYA RAMADAS 10  St.Marys HSS Edoor
2170 MHSA209  RAHILA KHADER 10  St.Thomas HSS Kiliyanthara
2433 MHSA203  SINANA VINOD 9  GHSSPala
1959 MHSA202  STEENA SOJAN 9  Santhome HSS Kolakkad
2152 MHSA204  ANANDHU M S 10  GHSS Manathana
  159 - Puzzle
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1960 MHSP202  ANOOJA MANU 10  Santhome HSS Kolakkad 10 
1947 MHSP207  JOBIT JOSE 10  IJMHSS Kottiyoor
2063 MHSP219  AVANI SHAJI 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam
2253 MHSP211  ATHULJITH C 10  GHSS Chavassery
2434 MHSP203  SAYANTH K C 9  GHSSPala
2332 MHSP215  ANAGHA EMMANUEL 8  St.Sebastians Hss Velimanam
1850 MHSP214  MARIAN JAISE 8  St.Thomas HS Karikkottakkary
2026 MHSP212  VISHNUPRIYA PRAKASH 10  St.Marys HSS Edoor
2097 MHSP213  AKHILA P 9  GHSS Aralam
2373 MHSP220  AISWARYA.P.V 8  Govt. High School Perinkari
2397 MHSP218  ELDIN JOSHY 9  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1939 MHSP216  ABHISHEK JOSEPH K 10  St.Josephs HSS Kunnoth
1900 MHSP210  SANJANA M PAUL 9  St.John Baptist E.M.HSS
Kadathumkadavu
1985 MHSP201  DEVIKA. K 10  St.Josephs HSS Peravoor
2171 MHSP217  A J ABIN JOSEPH 9  St.Thomas HSS Kiliyanthara
2227 MHSP209  ARCHANA.K 9  Iritty Higher Secondary School
2153 MHSP208  ASWANTH MOHAN 10  GHSS Manathana
2197 MHSP205  ANITTA BIJU 9  St.Josephs HS Adakkathode
2446 MHSP204  ARJUN K 10  CHMHSS Kavumpady
  160 - Games
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2064 MHSG215  MALAVIKA JAYAPRAKASH 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam 10 
2254 MHSG210  ASWINI K 10  GHSS Chavassery
1948 MHSG206  ALWIN BENNY 10  IJMHSS Kottiyoor
2398 MHSG214  JASILIN JOSEPH 9  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2333 MHSG213  ALBIN BENNY 9  St.Sebastians Hss Velimanam
2098 MHSG212  FASNA M 9  GHSS Aralam
2027 MHSG211  DILNA SHAJI 10  St.Marys HSS Edoor
1986 MHSG201  DEVANANDANAN. C 8  St.Josephs HSS Peravoor
2435 MHSG203  HARSHA M V 10  GHSSPala
1043 MHSG202  ADWIN AUGUSTIN 10  Santhome HSS Kolakkad
2198 MHSG205  ELIZABETH JOSEPH 10  St.Josephs HS Adakkathode
1901 MHSG209  IWIN C JOHN 8  St.John Baptist E.M.HSS
Kadathumkadavu
2447 MHSG204  ASWANTH PP 8  CHMHSS Kavumpady
2154 MHSG207  DEVADARSHAN P S 10  GHSS Manathana
  161 - Single Project
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2065 MHSS212  ABHIRAMI V S 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam 10 
2155 MHSS205  ASWIN K S 10  GHSS Manathana
2399 MHSS211  JOSE V JOSEPH 9  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1987 MHSS201  AZNA JASMINE V.A 9  St.Josephs HSS Peravoor
2436 MHSS203  JUMANA P P 10  GHSSPala
1962 MHSS202  SHYAMADAS P P 10  Santhome HSS Kolakkad
2028 MHSS207  JISHNU JAYAN P 10  St.Marys HSS Edoor
4242 MHSS206  NAVYA V 10  GHSS Chavassery
4226 MHSS210  ANIRUBHLAL K S 9  St.Josephs HSS Kunnoth
  162 - Group Project
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2066 MHSG214  CHINCHU MARTIN 10  Little Flower E.M. H.S. Kelakam 10 
2257 MHSG208  SIVAPRIYA V K 10  GHSS Chavassery
1949 MHSG205  SHAHANA .T.S 10  IJMHSS Kottiyoor
1940 MHSG212  NIKITHA K NAMBIAR 10  St.Josephs HSS Kunnoth
2030 MHSG209  TELNA ANTONY 10  St.Marys HSS Edoor
1988 MHSG201  ABIJITH JOSE 10  St.Josephs HSS Peravoor
2437 MHSG203  NANDANA LEKSHMANAN 10  GHSSPala
2156 MHSG206  ALAN MARIYA JOHNY 10  GHSS Manathana
1963 MHSG202  ELIZABETH FRANCIS 10  Santhome HSS Kolakkad
2100 MHSG210  FATHIMATHULSAJILA 10  GHSS Aralam
2335 MHSG211  CYRIAC BABU 9  St.Sebastians Hss Velimanam
2199 MHSG204  TANEYA MARIYA THOMAS 10  St.Josephs HS Adakkathode
2400 MHSG213  JEO PAUL 10  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1902 MHSG207  AMRUTHESH K J 10  St.John Baptist E.M.HSS
Kadathumkadavu
  164 - Maths Magazine
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2439 MHSM201  0 0  GHSSPala
2402 MHSM202  0 0  Sacred Heart HSS Angadikadavu