Mathematics Fair
Category : HSS/VHSS
  170 - Number Chart
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1247 HSSNC111  JEWEL SABU 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu 10 
1467 HSSNC101  DEONA RAJU 12  St.Josephs HS Peravoor
1487 HSSNC108  ASWATHI V 11  GHSS Chavassery
1385 HSSNC106  IRENE JAMES 11  IJMHSS Kottiyoor
1536 HSSNC107  ASWATHI V K 11  Iritty High School
1533 HSSNC102  ALKA JOY 11  Santhome HSS Kolakkad
1267 HSSNC109  SONA MATHEW 11  St.Sebastians Hss Velimanam
1373 HSSNC110  MARIYA THOMAS 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
  171 - Geometrical Chart
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1427 HSSGC208  ARSHINA SHERIN 11  St.Marys HSS Edoor 10 
1374 HSSGC210  ABHISHEK JOSEPH K 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
1386 HSSGC205  ABHISHEK T S 11  IJMHSS Kottiyoor
1464 HSSGC207  GANGA KRISHNA K 11  GHSS Chavassery
1268 HSSGC209  ARAVIND P 11  St.Sebastians Hss Velimanam
1446 HSSGC204  FATHIMATH NAJIYA 12  CHMHS Kavumpady
1537 HSSGC206  MANASA M S 12  Iritty High School
1526 HSSGC202  IRINE JAMES 12  Santhome HSS Kolakkad
1468 HSSGC201  ATHUL KURIAN 12  St.Josephs HS Peravoor
1248 HSSGC211  SANJU P S 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu
  172 - Other Chart
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1249 HSSOC310  DAYA RAVI 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu 10 
1538 HSSOC306  DHILSHA VARGEES 12  Iritty High School
1387 HSSOC305  AVANI SHAJI 11  IJMHSS Kottiyoor
1527 HSSOC302  SELTA ABRAHAM 11  Santhome HSS Kolakkad
1466 HSSOC307  ALKA RAJEEV P M 11  GHSS Chavassery
2300 HSSOC303  ASWATHI K 11  GHSSPala
1375 HSSOC309  CHRISTY REJI 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
1269 HSSOC308  ANAND P 11  St.Sebastians Hss Velimanam
1432 HSSOC304  SWAROOP JOSE 11  St.Thomas H.S Kelakam
  173 - Still Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1469 HSSSM401  DHYAN JOSHY 12  St.Josephs HS Peravoor 10 
1250 HSSSM408  ALPHY THOMAS 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1433 HSSSM404  JOSEPH MATHEW 12  St.Thomas H.S Kelakam
1388 HSSSM405  HELVIN SIBI GEORGE 11  IJMHSS Kottiyoor
1539 HSSSM406  MANU C H 11  Iritty High School
1270 HSSSM407  ANEENA CHACKO 12  St.Sebastians Hss Velimanam
  174 - Working Model
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1389 HSSWM503  PAVAN BIJU 12  IJMHSS Kottiyoor 10 
1251 HSSWM508  ABHISHEK K SAJI 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1529 HSSWM502  AIPHIL MARIA 11  Santhome HSS Kolakkad
1376 HSSWM507  ARUN BABU 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
1470 HSSWM501  VAISHAKH NAMBIAR 11  St.Josephs HS Peravoor
1442 HSSWM506  MELNA ANN BERNCY 11  St.Sebastians Hss Velimanam
1540 HSSWM504  JISHNU PRASANTH 11  Iritty High School
  175 - Pure Construction
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1252 HSSPC608  PRIYA JOY 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu 10 
1534 HSSPC602  EFNA SHERIN K M 11  GHSSPala
1390 HSSPC603  ASWIN NANDU P 11  IJMHSS Kottiyoor
1541 HSSPC604  VISHNU K 11  Iritty High School
1377 HSSPC607  SAFAREENA P 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
1271 HSSPC606  ANGEL K THOMAS 11  St.Sebastians Hss Velimanam
1471 HSSPC601  ABIN P NOBIL 12  St.Josephs HS Peravoor
  176 - Applied Construction
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1378 HSSAC706  CHRISTEENA BOBBY 11  St.Thomas HS Kiliyanthara 10 
1439 HSSAC702  K.RAKENDU 11  GHSSPala
1272 HSSAC705  HARITHA HARI 11  St.Sebastians Hss Velimanam
1253 HSSAC707  ALEENA JAMES 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1486 HSSAC704  KRISHNENDU E 11  GHSS Chavassery
1472 HSSAC701  ANWAYA JAYARAJ 12  St.Josephs HS Peravoor
1391 HSSAC703  ANEETA VINOY 11  IJMHSS Kottiyoor
  177 - Puzzle
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1036 HSSP809  ANUSREE P NAIR 11  St.Sebastians Hss Velimanam 10 
1542 HSSP806  ADHIYHYA M 12  Iritty High School
1379 HSSP810  MEGHA JOSEPH 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
1473 HSSP801  MANJIMA SHAJU 12  St.Josephs HS Peravoor
1254 HSSP811  MERINE GEORGE 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1530 HSSP802  DILNA T R 12  Santhome HSS Kolakkad
1392 HSSP805  ANANTHU M THAMPI 12  IJMHSS Kottiyoor
  178 - Games
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1393 HSSG905  NIRANJANA M 12  IJMHSS Kottiyoor 10 
1255 HSSG910  AKHIL K JOHN 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1543 HSSG906  CHANDANA P 11  Iritty High School
1482 HSSG907  KRISHNENDU P K 12  GHSS Chavassery
1380 HSSG909  ATHIRA HARINDRAN 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
  179 - Single Project
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1256 HSSSP1007  ELSITTA THOMAS 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu 10 
1544 HSSSP1004  VRINDA SURESH 11  Iritty High School
2337 HSSSP1003  KAVYA B S 12  IJMHSS Kottiyoor
1274 HSSSP1006  ANGEL TREESA SHAJI 11  St.Sebastians Hss Velimanam
  180 - Group Project
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1257 HSSGP2008  PRATIKSHA GORAKH MANE 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu 10 
1396 HSSGP2004  FATHIMATHU NAJA 12  IJMHSS Kottiyoor
1545 HSSGP2005  U VARADA 11  Iritty High School
1531 HSSGP2002  RIMI CHERIYAN 11  Santhome HSS Kolakkad
1476 HSSGP2001  ABHIJITH JOSE 11  St.Josephs HS Peravoor
1444 HSSGP2003  NISHANA T 12  CHMHS Kavumpady
1381 HSSGP2007  SOURAV E 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
  183 - Maths Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1389 HSSQ106  PAVAN BIJU 12  IJMHSS Kottiyoor 10 
1435 HSSQ105  AKHIL JAMES 11  St.Thomas H.S Kelakam
1260 HSSQ114  BRIJIT K SEBASTIAN 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu
1441 HSSQ103  RAZANA KANDOTH 11  GHSSPala
1465 HSSQ109  ASWANTH K P 12  GHSS Chavassery
1469 HSSQ101  DHYAN JOSHY 12  St.Josephs HS Peravoor
1511 HSSQ102  ALAN JOYAL BIJU 12  Santhome HSS Kolakkad
1547 HSSQ108  ABHIRAM P P 12  Iritty High School
1383 HSSQ113  STENIN PJ 12  St.Thomas HS Kiliyanthara
1430 HSSQ110  ARUN SUNNY 12  St.Marys HSS Edoor
1029 HSSQ112  ANNA S ANTONY 11  St.Sebastians Hss Velimanam
1363 HSSQ111  AMARNATH P 12  GHSS Aralam
1289 HSSQ107  MUHAMMED NIYAS N K 12  GHSS Manathana