IT Fair
Category : HSS/VHSS
  395 - Digital Painting
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2266 HSSDP108  ASWIN AJITH 12  GHSS Chavassery 10 
2279 HSSDP103  VISMAYA JOHNY 11  GHSSPala
2206 HSSDP106  DEVADARSHAN P S 11  IJMHSS Kottiyoor
2287 HSSDP107  ABHISHEK RAJEEV M 12  Iritty High School
2237 HSSDP104  SHAMSHAD P K 12  CHMHS Kavumpady
2167 HSSDP110  JASMINA SHERIN K 12  St.Sebastians Hss Velimanam
2158 HSSDP112  ABIN ROY 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2212 HSSDP111  ROSHAN REGI 12  St.Thomas HS Kiliyanthara
2282 HSSDP102  VINAYAK DEV 11  Santhome HSS Kolakkad
2245 HSSDP105  JUSTIN THOMAS 12  St.Thomas H.S Kelakam
  396 - Multimedia Presentation
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2246 HSSMM203  ABHIMANYU P S 12  St.Thomas H.S Kelakam 10 
2159 HSSMM209  JERIN ANTONY 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2168 HSSMM207  ANITTA SEBASTIAN 11  St.Sebastians Hss Velimanam
2254 HSSMM201  AJMAL T 12  St.Josephs HS Peravoor
2267 HSSMM205  THEJUS RAJ 12  GHSS Chavassery
2179 HSSMM204  JOBIT JOSE 11  IJMHSS Kottiyoor
2274 HSSMM206  AGIL MATHEWS ANTONY 11  St.Marys HSS Edoor
2283 HSSMM202  ADARSH C O 12  Santhome HSS Kolakkad
2213 HSSMM208  ALBIN SHANTI 11  St.Thomas HS Kiliyanthara
  397 - Web Page Designing
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2209 HSSWD304  AGNES PAUL 11  IJMHSS Kottiyoor 10 
2275 HSSWD307  ANUJA JOHNSON 11  St.Marys HSS Edoor
2169 HSSWD308  ARUNIMA JONES 12  St.Sebastians Hss Velimanam
2290 HSSWD306  SIDHARTHAN AK 12  GHSS Chavassery
2247 HSSWD303  ALEN JIJU 12  St.Thomas H.S Kelakam
2214 HSSWD309  K J ALAN 12  St.Thomas HS Kiliyanthara  
2288 HSSWD305  SHAMIL P 12  Iritty High School  
2160 HSSWD310  VIMAL THOMAS 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu  
  398 - IT Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2256 ITQSS101  ALJO JOSE 12  St.Josephs HS Peravoor 10 
2268 ITQSS108  NEVIN MELVIN 12  GHSS Chavassery
2248 ITQSS104  ABIN C BABU 12  St.Thomas H.S Kelakam
2284 ITQSS102  ASWIN JAISON 12  Santhome HSS Kolakkad
2170 ITQSS110  JESTIN STANI 12  St.Sebastians Hss Velimanam
2210 ITQSS105  SHARON GEORGE 12  IJMHSS Kottiyoor
2166 ITQSS112  ANILA MATHEW 11  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2215 ITQSS111  EDWIN MARIAN MATHEW 11  St.Thomas HS Kiliyanthara  
2286 ITQSS103  ANUSREE N 11  GHSSPala  
2289 ITQSS107  SAI KRISHNA K 12  Iritty High School  
  399 - Malayalam Typing
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2171 HSSMT409  LENA ANN SABU 12  St.Sebastians Hss Velimanam 10 
2211 HSSMT405  EMEL TESSA 11  IJMHSS Kottiyoor
2187 HSSMT406  FATHIMA VALIYEDATH 12  GHSS Manathana
2232 HSSMT404  MANASI MANIJ 12  St.Thomas H.S Kelakam
2161 HSSMT411  DEVIKA DAVARAJ 12  Sacred Heart HSS Angadikadavu
2257 HSSMT401  JOSBIN SALIN 12  St.Josephs HS Peravoor
2269 HSSMT407  NIPUN S ANAND 12  GHSS Chavassery
2281 HSSMT403  VIDYA KRISHNA 11  GHSSPala  
2277 HSSMT408  ABHINAV SELVARAJAN 11  St.Marys HSS Edoor  
2285 HSSMT402  C DEVADARSHAN 12  Santhome HSS Kolakkad