Iritty  Subdistrict Kalolsavam 2018  Results


       
                                                                                        

Samskritholsavam
HS SANSKRIT
   Item Code & Name Item Type Status Result
   801 - Upanyasarachana Single  declared View
   802 - Katharachana Single  declared View
   803 - Kavitharachana Single   declared View
   804 - Samasyapooranam Single  declared View
   805 - Aksharaslokam Single  declared View
   806 - Prasnothari Single  declared View
   807 - Padyamchollal Single   declared View
   808 - Prabhashanam Single declared View
   809 - Chambuprabhashanam Single   declared View
   810 - Padakam (Boys) Single   declared View
   811 - Padakam (Girls) Single declared View
   812 - Ashtapathi (Boys) Single  declared View
   813 - Ashtapathi (Girls) Single  declared View
   814 - Ganalapanam (Boys) Single declared View
   815 - Ganalapanam (Girls) Single  declared View
   816 - Koodiyattam Group Not declared View
   817 - Nadakam Group  Not declared View
   818 - Vandematharam Group  declared View
   819 - Sangha Ganam Group  declared ViewRejithVengad CHMHSS Kavumpady